Nyheter om allt som händer på blomstermåla

Angående Covid 19

Blomstermåla tar allvarligt på  våra gästers säkerhet och har antagit en smittsskyddsplan som vi följer noga och uppdaterar löpande efter våra behov eller myndigheternas rekommendationer.

Vi är såklart stolta över våra härliga uteplatser och möjligheten att kunna beställa utomhus (från skärtorsdag) utan att gå in överhuvudtaget. Även avhämtning och betalning kan ske från utsidan.

Ring oss om ni har frågor eller om ni önskar att äta hemma så kan allt hos oss även tas med hem.

Tel: 031-93 69 20