Njut av livets pauser i det gamla stationshuset Blomstermåla vid Särö Västerskog.

– Välkommen önskar krögare med personal
/ Per, Katrin, Axel & Christopher

Blomstermåla tar allvarligt på våra gästers säkerhet och har antagit en smittsskyddsplan som vi följer noga och uppdaterar löpande efter våra behov eller myndigheternas rekommendationer.